Arti Kata LAZUARDI

Beberapa orang mengira kalau Lazuardi adalah nama marga, padahal bukan. Lazuardi adalah sebuah nama seperti nama lainnya, namun memang biasanya tidak menjadi nama panggilan. Umumnya Lazuardi dijadikan nama pelengkap di tengah atau akhir bagi laki-laki. Lantas apa sebenarnya arti nama Lazuardi?
Menurut Orangtua saya, Lazuardi  itu artinya Langit Biru.

3 Hal Mengapa Programming Mengubah ‘Mindset’ Pola Pikir.

Programming adalah sebuah ilmu yang mempelajari cara membuat sebuah program melalui instruksi-instruksi yang terstruktur dan sistematik (Algoritma). Sebagian orang mungkin banyak yang tidak suka dengan programming karena ilmu ini terkesan sulit untuk di pelajari. Padahal pada kenyataannya tidak seperti itu.

Jadi teringat masa di mana sebuah program yang pertama aku tulis adalah “Hello World” dengan menggunakan bahasa C++.

Pertama kalinya membuka text editor yang bernama C++ dan Compiler yang bernama MinGW. Dan seketika bukan sulap bukan sihir. munculah console hitam dengan bertuliskan “Hello World”. Sebuah filosofi yang terbesit di pikiranku untuk merasakan hal yang baru dengan mengubah dunia hanya dengan sentuhan kecil (Programming)… ^_^


Kembali ke topik, setelah cukup lama berkutat dengan dunia programming. Kini aku merasakan hal yang sangat bermanfaat dan yang paling terpenting adalah bagaimana cara kita berpikir dan menyelesaikan suatu masalah dengan lebih mudah. Hal tersebut meliputi :

1. Berpikir untuk lebih sistematik

Dalam teknik Struktural Programming ketika sebuah algoritma harus ditulis secara runtut dari atas ke bawah. Hal ini akan melatih kitauntuk belajar berpikir secara sistematik dengan memperhatikan hal-hal yang detail dari awal sampai akhir. Sehingga suatu ‘problem’ dapat selesai dengan baik secara runtut.

2. Mengidentifikasi dan Mengklasifikasikan (Pengelempokan)

Ketika mengenal Structural Programming dengan baik. Maka langkah selanjutnya seorang programmer akan mempelajari Object Oriented Programming yaitu mengelompokkan suatu permasalah kedalam fungsi-fungsi yang di sebut dengan Object.

Baik itu dalam developing product ataupun masalah kompleks yang kita temui sehari-hari. mengidentifikasi akar masalah dan mengelompokkan solusi-solusinya menjadi hal yang sangat penting. Ditambah lagi kalau solusi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang lain (Reusable Component). maka basic untuk mempelajari OOP sangat bermanfaat dalam berpikir untuk melakukan Identifikasi dan Klasifikasi.

3. Validasi dan Testing

Sebuah saran hanyalah “saran” jika tidak melakukan validasi yang baik, apakah saran tersebut dapat menyelesaikan suatu point masalah yang ada atau tidak. Dalam Programming juga demikian, sebelum mengeksekusi Ide sebaiknya buatlah mapping seperti flowchart (arus data) untuk menjadi bahan validasi rancangan yang akan di buat. setelah itu baru lanjut tahap Coding serta unit testing.

Begitu pula dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari lebih mengarah kepada validasi ide. Apakah ide yang di kemukakan telah memenuhi spesifikasi permasalahan yang ada. Apabila dapat menyelesaikan suatu permasalahan, maka kita dapat mengeksekusi Ide tersebut dan melakukan Testing dengan melihat data statistik/survey sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan Solusi yang ada (Perbaiki Bug, hehe).

Itulah 3 hal sederhana tentang programming dapat mengubah pola pikir seseorang. Bagaimana menurutmu?

={Code Menuscrib AL ALam Lazuardy}=

Bismillahirahmannirahim

Ashadu Allaillaha ialla Allah Wa Ashadu Anna muhammadarasulullah.
Allahumma sholialla sayyidinna muhammad wa alla ali sayyidinna muhammad.
Sebenar Diri sekalian Aku ini AL faqir, tiada berjasat tiada ber Ruh tiada berjagat, tiada serapuh Aku . melainkan yang Ada sedia nya laa illaha illa Allah Hu muhammadarasulullah.
Bermula pada kesempatan kali ini saya akan membuka akan rahasia mantiq Code kasyaful AL Wajah.
sekalian rahasia
Lamjalalallah
Ba/Nun martabat zam zam.

Sesungguhnya segala sekalian engkau itu, wahai insan tiada berdaya upaya melainkan atas haqq nya jualah mendaya,akan upaya mu, maka sekalian Rupanya jangan lah engkau meninggal,akan ia dan jua jangan Berpaling akannya laa illaha illa Allah Hu muhammadarasulullah.

Ushali Fardha sebenar Akuan itu tiada Haqq kepunya,an Aku makhluk yang Se-dia-Nya tersedia dari ujung kaki sampai ujung rambut lahir bhatin itu kepunya,an Allah subhanna Huwa Ta,alla, bernama Nur Muhammad (segala kebaikan)
Maka wajib akan Engkau Bismillahi Rohmanni rohim. menyata,akan wajah-wajah itu atas haqq nya berkasih sayangan atas Mu dan sekalian dari pada Nya, untuk kebaikan Dunia akhirat.
Alhamdulillahirabbil alamin.
dan sekalian dari pada itu, segala puji puja dan Rupa akan kebaikan engkau jua berkat dan rahmatNya kepada mu dalam AL,fal akhlaq dari Rabb Mu yang tiada selain dan sebanding akannya Allah ta,alla…
Inni wajahtu wahijah Ya Hu wa yaa hayyu ya qayyum……..
tu billah.. tu billah tu billah……..
membuka akan Akuan Diri serta alam jagat sagir serta khabir.

Bismillahirahmannirahim.

inni wajahTu wahijah Ya bermula tabut berkunci Ba dan Nun.
Ba martabat insan yang kamil kepada Nun memukamilkan AL qah Nya jua.

Bermula Ba Aku kepada Hu (aku Nya)

bilamana naik saksi akan fana lagi hilang Hamba itu dalam ketiada,an Bin ( sammar) hampir lenyap kemakhlukan akan ke tajjalian nur muhammad kepada nur hadirat Nya.
laa syarikalahu ( isyarat syakullah) perbendahara,an tersembunyi lauh.
wa bidzaliqa umirtu wa annaminnal muslimin.
bersaksi akan ia keta,atan mu,min liqa ruyah sekalian di saksikan rasulullah penghulu amal ibadah dan sekalian penyaksian Rahasia yang di ibadahi

Pada Diri Isyarat isyro mi,raj Nya.

inni wajah tu wahijah Ya hu tiada lain Hu Wa ta,allanya…
1.sirrus sirr.
2.sirr.
3.ahdah.
4.wahdah.
5.wahidah.
6.Ahmad.
7.Muhammad.
8.Mustofa.
9.Mahmud.
Nampak akannya pada diri dan sekalian alamnya sagir dan khabir pada seRupanya Sedia tak berjarak tak tersentuh.

9 wajah Di kurang ( isyarat) 5 fardha= 9 thayyatul awal dan akhir.

AL massa Jagat sagir khabir
Subuh. sirrus sirr
Dzuhur. Sirr, ahdah
Ashar .wahdah,wahidah
magrib.Ahmad ,muhammad
isya . mustofa , mahmmud
……
Al Baitullah Sagir Khabir

4X4

Alif ———– Mim awal (kepala)
Lam awal— Ha—_——–(Dada)
Lam akhir– Mim Akhir—–(Pinggang)
Hu———– Dal————-(Kaki)
VvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvV
Baitul makmur – Marifat ul lah
Baitul mukharom – Hakikat ul lah
Baitul Muqaddas – Tariqat ul lah
Baitul Kakbab – Syari,at Ul lah
UL dan AL
Ha (UL
AH(HaL
Lahula Lauh Mahfuz Lam Jalal Allah Hu wa ta,alla
UL zam zam La Ha UL ta,ain
AH HaL subhanna Huwa ta,alla Ta,ain awaL
Hu AL Faqir.
.
Sholatu,daiman abadan-abadan…
syakullah ( perbendahara,an tersembunyi)

laatifah Ruyah

sekalian mantiq AL wujudi Al khabir khabar maksudi……

Tabut Ruh As Shultonni syakullah Mahfuzah….

sampai akan ia TaLqin Khawassul Khawass

Innalillahi wa Inna illaihi Roji,un
tersikap akan ia tabir wukuf di padang arofah…..
bahwa sekalian engkau tiada dalam ke,ada,an Se-Dia-Nya
Dari Ujung rambut sampai ujung Kuku kaki lahir bhatin.
Tabir akan Insan Kamil Mukamil
insan kamil mukamil ialah manusia yang sempurna di ciptakan Ia yang maha sempurna lalu di sempurnakannya Lagi dalam kesempurna,an haqq Nya.

Sekalian tersikap zam zam AL faqir

ia ke sunyian tiada sekira terdua selain dalam ketiada,an Diri yang Di adakanNya
pada 9 wajah Inni wajah tu wahijah Ya Hu.
wa subhanna Huwa ta,alla lillahi rabbil Allamin.

Maka barulah engkau sekalian Bisa merasai Akan Ke Akuan Yang sebenarnYa tunggangan sebagaimana wadah isyarat yang tiada selain dalam sepandangan kesatuan yang tiada berjarak dan tersentuh akan AKU Nya.

Sesungguhnya tiada lagi akan engkau Duka Cita lagi khawatir akan Ke Dirian sebenar Diri Mu.

(Namun dalam maklum Engaku terjalan akan syari,at bertempat dan hilang bilamana Hadir haL nya)

Maka itu Cukup tiada kurang dan lebihnya akan engkau berkat dan rahmat Nya penghulumu….

Maka Membaca akan ia sekalian merasai jalan dari pada Wilayah (maqom)
nabi-nabi ulilazmi… dan kitab-kitab terdahulu sebelum AL qur,an Nur Karim.
Qalbun salim.
maka diri sebenar sahaja Akunya itu Ikhlas tergerak akan sendirinya Khatir dari pada segala amal Ibadah Jua.
(mi,raj)
maka ber Salam saliman lah ia penghulu Engkau kepada Allah subbhanna Huwa ta,alla pada HU itu.
bilamana Nur Warid Itu sekalian Menunjuk akan kepada Nur Hadi maka tubillah…. iya Hadirat haramil Qudsiah… HaL
.

bila diri sudah menjadi.

satu jua di dalam wujud.
jangan lah ada selain lagi.
Hilang aku dalam berSujud.
.
saraba ampat saraba tujuh.
tiada hitung tiada rapuh.
jangan pula hidup di keluh.
walau engkau bertemu musuh.
.
saraba tujuh saraba ampat.
malipat waktu malipat tempat.
jangan bakaku dalam ibadat.
berhala batu itu di dapat.
.
Dengan mantiq aku membuka.
tabut permata tiada dua.
bila ia ada kuncinya.
hidup di dunia tiada duka.
.
bila dahaga carilah telaga.
kautsar itu di dalam dada.
tanpa cawan jua teguknya.
langsung terpancar dalam Qalbunya.
.
Satu Rasa Tiada hAti .
mana pula rupanya diri.
ikhlas jasad di makan bumi.
itullah sebenar sampailah jati.
.
As Shultoni ruhi fu,adi.
jujur kata tiada dusta.
hidup lahir bhatin menjadi.
sepertimana kehendak IA.
.
Bagai mana aku berlari.
bila jarak sudah terlipat.
Ya Rasulullah selamat kami.
Bilamana mendapat syafa,at.
.
Dengan Rasam Jua Di Fatih
sholawat fatih pembuka rusum.
Jangan Susah payah mamitih.
Bilanya sudah tahu lah Lihum.
.
Bila dunia jadi penjara.
bagi hamba dengan lah sangka.
jadikan madrasah itu harusnya.
bersangka baik pada pencipta.
.
Bila isyarat Ba Pakain Nun.
Lam jalal Allah sambilan rupa.
saraba ampat itu lah simpun.
Jangan Engkau Ber Tuhan Sangka.
.

sampuk Buku tiada pisah.

tiada kata tiada kisah.
sampai akhir hadinya jannah.
tiada selain dapat merubah.
.
titik tintah isyarat ruyah.
jangan di belah jadi lah dua.
isim nuqatah mantiq lah illah.
bila membuka jangan durhaka.
.
aku perintah titiah dan pena.
sebelum titik sudah di rasa.
rahasia Raja pada sadrunnya.
jadilah diri qasrun di dunia.
.

Bermula Dzikir Ya Hu laa illaha illa Anta…

Ya Hayyu Ya qayyum…………
nafs di hisab Nur Karim alhamdu lillahi Rabbil allamin….
Hu ….. pada Ah Sirr sidra tul hadirat…
Laa illa Ha Illa Allah Hu….
detak alif kiri kanan menengahi pada jantung. itu bernama serambi.
juta,an keping darah dan unsur mengetik Dzikrullah Ya Hayyu…… laa illa ha illa anta… mengena mengalir keseluruh tubuh tu billahi tubillahi tubillahi membuka….. 4 baitullah padalah diri…..
serahasia urat mengena Tegak Ya qayyum… dzikrullah urat laa ilaha illa anta….
keluar nafs muhammadarasulullah….
Hu…. Allah subhanna Huwa ta,alla…..
qalbun salim membuka…..
terpancar telaga kautsar rupanya membuka segala tabir rahasia….
tiada makhluk selain ia , mengetahuinya…
tiada jua sebanding terkata sampai isyarat tak melampauinya…….
bilamana keluar dari lah lidah…
pasti bertital fitnah mengarah…
tiada sebenar dapat di makna…..
haL sebenar rahasia….. itullah tu billah tubillah………
.
haqq…. haqqq ul haqq….
al faqir siapa bernama tiada nuqtah sanggup menulis.
sampai zam zam itulah sirrah…
Ya rasulullah…. kami berserah…
Dengan bismillah itu lah wajah….
dengan Alhamdu lillah jadilah zaroh…
dengan laa illaha itu di pecah…
berhala diri jadilah rapuh….
.

maka Allah ta,alla sekalian itu maha agung lagi kuasa atas kehendak di luar campur tangan makhluknya jua adanya…..,.

lagi sempurna di luar sangka….
tiada terka akan makhluknya…….
itulah nyata hujah tercipta….
bila apa jadi lah ada….
cerminan alam sagir dan khobir….
jangan lah mati kekal di siksa….
tiada Allah ta,alla jahiL….
pada makhluknya….
..
saraba ampat saraba tujuh…
wajah sambilan jadilah tubuh….
ampat baitullah itu serapuh…
martabat tujuh itu di tempuh…
.
wajah sambilan itu sempurna.
jadi sepuluh satu dan kosong.
siapa sampai pada dirinya…..
tiada ia berilmu sombong….
tiada henti hujah azazil..
fitnah dajjal itu lah ia…..
sampai nyawa itu di ambil..
haram manyarah jalas tersika…
….
bagai mana engkau hindari….
bila dalam dekap ilusi…….
jangan engkau berpasrah diri…
dengan riyadhah itu jumpai…
wahai sekalian karib…..
jangan lah takut akan kematian….
karena bagi mu itu kepulangan…..
tiada mati bagi mu insan… wafat itu jadi lah pintu……
jangan takut kepada dajjal….
jangan takun dengan kiamat….
cukup di yakini… dengan lah mesra….
pertahankan vibrasi di dalam dada…..
jangan mendekat pada jalimnya….
insyaallah engkau terpelihara…..
wahai sekalian karib ku…..
bilamana neraka akan sejuk di pijak orang beriman…..
maka akan tunduk dajjal di akhir jamman….
bukan kah neraka itu lebih mengerikan dari pada dajjal…?
sedangkan Allah ta,alla maha karib…
melebihi urat leher mu.
.🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫

Pena Tak BerTuan ♕׺°”˜`”°º×♛ᏔᎬᏞᏟϴᎷᎬ Ͳϴ© ACCOUND Blog Lazuardy VIP ®█║▌│█│║▌║│█║║▌│█║│█

JALAN HIDUP KU DI LUAR SANGKA MU…
Walau dalam aturan yang ada…..
Toh.. Besok engkau tak tau apa yang terjadi……
Kita makhluk… Boleh berencana…..
Yang kuasa lah…… Sebenar sempurna perencana….
Jalan taqdir sudah tertulis…
Kita hanya menjalani…
Sebenarnya… Dalam rencana dan ke inginan hanyalah sebuah ke tidak mampuan…dan kelemahan dari hakikat ke makhlukan.. Itu sendiri…
Bukan kita yang hebat dan kuasa atas sa,ad dan hal namun Allah ta,alla jua yang kuasa atas segalanya….
Ya Allah ta alla. Gantikan rahasia rasulullah sekalian rahasia ummatnya….
Lebih baik dari pada segala yang iya adakan… Yang di dunia dan di akhirat…..
Yaitu kenyata,an tajjali rasulnya dan dari pada itu nyata tajjali penciptanya…
Sungguh tiada rahasia bagi sesiapa yang mengenalnya…….
…..
Dan sesiapa yang mengenalnya.. Pasti terjatuh cinta ia padanya….
Bila terjatuh cinta ia,,, padanya pasti tiada dapat mengubah arah hatinya… Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kuku lahir bhatinnya…
Ikut terbawa cintanya…
Sehingga di sayang lah ia karena kasih nya…
Lalu berkasih sayang lah ia padanya …. Sekalian ke segala ta,ala annya…. Tiada hentinya berkasih sayang pada sesama…
Sama dari pada nya di adakan dan segala yang darinya… Ia jua adanya….
Dan dari pada ia.. Rasulullah jua rupanya…
Dan dari pada rasulullah sekalian meliputi ummat nya bahkan melebihi segala jagat khabir dan sagirnya…
Dan sekalian ummat nya meliputi sekalian alam nya serta seluruh makhluk nya…
Lil,allamin…. Dan fi,il nya
… Tiada beda kasih sayang nya….
Berkat rasulullah nya akhlak dalam keberbeda,an lalu di terangkannya…
Setelah terang di luruskannya…
Setelah lurus di tegak kannya… Sekalian di pelihara nya…
Atas kehendak rabb nya….jua ada,nya….
Sampai pada masanya….
Terhimpun liqa ruyah sebenarnya….
Tiada lagi duka cita dan sangka haqq nya…
Allahummagfirli ummati sayyidinna muhammad
Allahummarhamnna ummati sayyidunna muhammad.
Allahummastur ummati sayyidunna muhammad.
Allahummadzbur ummati sayyidunna muhammad.
Ya Hu wa ta,alla…
Laa illaha illa Allah hu wa ta,alla ya muhmadarasulullah….
Ya Allah Hu ahmad ainul haqq
Ya Allah Hu ahmad haqqul haqq
Ya Allah Hu muhammadarasulullah…
Ya Hu talibil haqq..
Ya Hu
Hu…
Hu..
TAUKAH ENGKAU YANG LEBIH TERANG DARI PADA QADAR MALAM LAILATUL….
….
Yaitu Nur Rahim….
Yaitu Ibumu… Ibumu… Ibumu…
Nur rahman…. Bapak mu…